Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 109-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Vũ Thanh Mai
Ngày ban hành 17/07/2023 Ngày hiệu lực 17/07/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 109-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Vũ Thanh Mai
Ngày ban hành 17/07/2023 Ngày hiệu lực 17/07/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn