Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 110-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 06/07/2023 Ngày hiệu lực 06/07/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 110-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 06/07/2023 Ngày hiệu lực 06/07/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn