Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 106-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 13/06/2023 Ngày hiệu lực 13/06/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 106-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 13/06/2023 Ngày hiệu lực 13/06/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn