Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 23-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lĩnh Vực Kinh tế - Xã hội Người ký
Ngày ban hành 25/05/2023 Ngày hiệu lực 25/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 23-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lĩnh Vực Kinh tế - Xã hội Người ký
Ngày ban hành 25/05/2023 Ngày hiệu lực 25/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn