Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 21-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lĩnh Vực Giáo dục - Đào tạo Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 04/05/2023 Ngày hiệu lực 04/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 21-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lĩnh Vực Giáo dục - Đào tạo Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 04/05/2023 Ngày hiệu lực 04/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn