Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 117-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 18/08/2023 Ngày hiệu lực 18/08/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 117-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 18/08/2023 Ngày hiệu lực 18/08/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn