Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 61-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Lĩnh Vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 17/08/2023 Ngày hiệu lực 17/08/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 61-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Lĩnh Vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 17/08/2023 Ngày hiệu lực 17/08/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn