Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Những bệnh nào được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần?

Ngày hỏi: 29/03/2024

Xin cho tôi hỏi những bệnh nào được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần? Tôi cảm ơn.
 

Trả lời

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT quy định như sau:
 
Ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
 
Như vậy, theo quy định nêu trên, người lao động đang mắc các bệnh sau đây sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần:
 
- Bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014.
 
- Các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần./.
Ngày trả lời: 29/03/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm