Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 108-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 20/06/2023 Ngày hiệu lực 20/06/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 108-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 20/06/2023 Ngày hiệu lực 20/06/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn