Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 35/2023/TT-BTC Loại văn bản Thông tư
Trích yếu Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
Lĩnh Vực Thuế - Lệ phí Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 31/05/2023 Ngày hiệu lực 15/07/2023
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 35/2023/TT-BTC Loại văn bản Thông tư
Trích yếu Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
Lĩnh Vực Thuế - Lệ phí Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 31/05/2023 Ngày hiệu lực 15/07/2023
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn