Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 25-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
Lĩnh Vực Y TẾ - SỨC KHỎE Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 25/10/2023 Ngày hiệu lực 25/10/2023
Cơ quan ban hành BAN BÍ THƯ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 25-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
Lĩnh Vực Y TẾ - SỨC KHỎE Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 25/10/2023 Ngày hiệu lực 25/10/2023
Cơ quan ban hành BAN BÍ THƯ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn