Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 125-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh Vực CƠ CẤU - TỔ CHỨC Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 10/10/2023 Ngày hiệu lực 10/10/2023
Cơ quan ban hành BAN BÍ THƯ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 125-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh Vực CƠ CẤU - TỔ CHỨC Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 10/10/2023 Ngày hiệu lực 10/10/2023
Cơ quan ban hành BAN BÍ THƯ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn