Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 117-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lĩnh Vực THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 02/10/2023 Ngày hiệu lực 02/10/2023
Cơ quan ban hành BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 117-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lĩnh Vực THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 02/10/2023 Ngày hiệu lực 02/10/2023
Cơ quan ban hành BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn