Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 6609-CV/BTGTW Loại văn bản Công văn
Trích yếu Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện
Lĩnh Vực KHÁC Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 20/09/2023 Ngày hiệu lực 20/09/2023
Cơ quan ban hành BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 6609-CV/BTGTW Loại văn bản Công văn
Trích yếu Về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện
Lĩnh Vực KHÁC Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 20/09/2023 Ngày hiệu lực 20/09/2023
Cơ quan ban hành BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn