Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 119-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 02/11/2023 Ngày hiệu lực 02/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 119-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 02/11/2023 Ngày hiệu lực 02/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn