Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 1225/QĐ-TTg Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Lĩnh Vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch Người ký Trần Hồng Hà
Ngày ban hành 24/10/2023 Ngày hiệu lực 24/10/2023
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 1225/QĐ-TTg Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Lĩnh Vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch Người ký Trần Hồng Hà
Ngày ban hành 24/10/2023 Ngày hiệu lực 24/10/2023
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn