Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 26-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 23/11/2023 Ngày hiệu lực 23/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 26-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 23/11/2023 Ngày hiệu lực 23/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn