Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 137-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 01/12/2023 Ngày hiệu lực 01/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 137-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 01/12/2023 Ngày hiệu lực 01/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn