Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 125-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 08/12/2023 Ngày hiệu lực 08/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 125-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 08/12/2023 Ngày hiệu lực 08/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn