Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 7276-CV/BTGTW Loại văn bản Công văn
Trích yếu Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 04/12/2023 Ngày hiệu lực 04/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 7276-CV/BTGTW Loại văn bản Công văn
Trích yếu Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 04/12/2023 Ngày hiệu lực 04/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn