Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 390-KH/BTGTW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)
Lĩnh Vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 15/11/2023 Ngày hiệu lực 15/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 390-KH/BTGTW Loại văn bản Văn bản khác
Trích yếu Tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)
Lĩnh Vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 15/11/2023 Ngày hiệu lực 15/11/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn