Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 128-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Về công tác khoa giáo năm 2024
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Vũ Thanh Mai
Ngày ban hành 22/12/2023 Ngày hiệu lực 22/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 128-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Về công tác khoa giáo năm 2024
Lĩnh Vực Công tác tư tưởng - văn hóa Người ký Vũ Thanh Mai
Ngày ban hành 22/12/2023 Ngày hiệu lực 22/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn