Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 138-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 01/12/2023 Ngày hiệu lực 01/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 138-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 01/12/2023 Ngày hiệu lực 01/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn