Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 127-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Lĩnh Vực Kinh tế - Xã hội Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 19/12/2023 Ngày hiệu lực 19/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 127-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Lĩnh Vực Kinh tế - Xã hội Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 19/12/2023 Ngày hiệu lực 19/12/2023
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn