Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 135-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 08/01/2024 Ngày hiệu lực 08/01/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 135-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Phan Xuân Thủy
Ngày ban hành 08/01/2024 Ngày hiệu lực 08/01/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn