Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 01/2024/TT-BGTVT Loại văn bản Thông tư
Trích yếu Quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Lĩnh Vực Giao thông - Vận tải Người ký Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành 26/01/2024 Ngày hiệu lực 15/03/2024
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông - Vận tải Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 01/2024/TT-BGTVT Loại văn bản Thông tư
Trích yếu Quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Lĩnh Vực Giao thông - Vận tải Người ký Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành 26/01/2024 Ngày hiệu lực 15/03/2024
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông - Vận tải Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn