Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 32-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
Lĩnh Vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 10/04/2024 Ngày hiệu lực 10/04/2024
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 32-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
Lĩnh Vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 10/04/2024 Ngày hiệu lực 10/04/2024
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn