Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 142-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 23/04/2024 Ngày hiệu lực 23/04/2024
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 142-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 23/04/2024 Ngày hiệu lực 23/04/2024
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn