Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 148-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Lương Cường
Ngày ban hành 23/05/2024 Ngày hiệu lực 23/05/2024
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 148-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Lương Cường
Ngày ban hành 23/05/2024 Ngày hiệu lực 23/05/2024
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn