Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

23:47 05/02/2024
(ĐCSVN) - Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc để về đích hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. (Ảnh: Linh Nhi) 

Ngày 5/2, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh (Đảng ủy Khối) và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo toàn diện các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; lãnh đạo việc xây dựng, triển khai chương trình công tác của năm gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Hàng Thị Thu Nga, việc tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy định của Đảng được thực hiện khẩn trương, kịp thời, tập trung lãnh đạo hoàn thành việc đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở và các đoàn thể trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; có sự đầu tư, đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên truyền, nội dung đảm bảo tính thiết thực; có tính định hướng, lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung lãnh đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế thông qua việc đề ra kế hoạch, giải pháp để khắc phục sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; chương trình kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, quy định…

Năm 2024, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ gắn với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và 51 chương trình, đề án đột phá, trọng điểm phát triển thành phố.

Cùng với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đề mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp thật sự gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định, nguyên tắc hoạt động của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tổ chức đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc để về đích hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tập trung vào chủ đề năm 2024; xây dựng kế hoạch, có phân công phân nhiệm và sơ kết theo quý để đánh giá kịp thời tiến độ công việc; tăng cường kỹ năng sáng tạo, kỷ luật kỷ cương để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách hành chính, rà soát công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; quan tâm đến công tác phối hợp giữa cấp ủy, chi ủy cơ sở, đảng bộ các sở, ngành để cùng hoàn thành nhiệm vụ; Rà soát lại quy hoạch, luân chuyển bố trí cán bộ đúng lúc và kịp thời nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Dịp này, Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho 1 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Đồng thời, tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 15 tập thể đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; 30 tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy đạt thành tích tốt trong từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2023; 6 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất xuất sắc sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023); 52 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023)./.

PV

Tag:

File đính kèm