Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sóc Trăng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

23:15 13/05/2024
(ĐCSVN) - Mục đích của Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa và kỳ tích của Đường Hồ Chí Minh – Đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến,… đã từng tham gia, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

left center right del

Các chiến sĩ của trung đoàn 70 - đơn vị đầu tiên của bộ đội Trường Sơn - đang thồ hàng trên tuyến Tây Trường Sơn tháng 9/1961. Ảnh tư liệu

Ngày 2/5/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).

Mục đích của Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa và kỳ tích của Đường Hồ Chí Minh – Đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã từng tham gia, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí chiến thắng, niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Hướng dẫn, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng các quy định hiện hành; lồng ghép việc tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Về nội dung tuyên truyền:

- Bối cảnh ra đời và vị trí, vai trò của Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định việc quyết định mở Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.

- Sự phát triển và những đóng góp to lớn của Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh; nghệ thuật tổ chức, xây dựng, chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh; tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

- Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh anh hùng, bất khuất, huyền thoại, một kỳ tích của nhân dân ta trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thành tích, kết quả và việc phát huy truyền thống, bài học kinh nghiệm của Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) trong xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng giai đoạn hiện nay.

- Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành và địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,.../.


Minh Vân

Tag:

File đính kèm