Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lâm Đồng: Ban hành quy định về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

15:57 27/03/2024
(ĐCSVN) - Việc tiếp nhận, xử lý đơn phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; bảo đảm khoa học, khách quan, chính xác, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

left center right del
lamdong.PNG&w=800&mode=none

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quy định số 37-QĐ/TU quy định về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ngày 22/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quy định số 37-QĐ/TU quy định về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo đó, Quy định này quy định về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo; việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xác định trách nhiệm, quan hệ phối hợp, chế độ báo cáo việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn của tổ chức, cá nhân.

Quy này áp dụng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc xử lý đơn.

Tại Điều 3 của Quy định quy định nguyên tắc chung trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh:

1. Việc tiếp nhận, xử lý đơn phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; bảo đảm khoa học, khách quan, chính xác, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

2. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

3. Thực hiện bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Mọi hành vi bao che tham nhũng, tiêu cực, lộ lọt thông tin, trả thù, trù dập người cung cấp thông tin liên quan tham nhũng, tiêu cực phải được đề xuất, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước./.

Minh Vân

Tag:

File đính kèm