Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

17:24 01/04/2024
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết mô tả công việc, khung năng lực, vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 1/4, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp (Ảnh: Hồ Long) 

Trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công về tổng hợp, xây dựng danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 996/NQ-UBTVQH15 thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết vị trí việc làm và Nghị quyết cải cách chính sách tiền lương. Ban Soạn thảo đã họp, xây dựng dự thảo; gửi xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, thành viên Đảng đoàn Quốc hội và hoàn thiện dự thảo.

Về cơ sở pháp lý, bà Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó xác định nội dung "Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành".

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 135/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó yêu cầu các cơ quan xây dựng và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/3/2024.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào một số nội dung: Về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Về danh mục vị trí việc làm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp; Về vị trí việc làm trong cơ quan Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Về nội dung xin ý kiến xem xét bổ sung danh mục vị trí việc làm đối với Ban Thư ký và thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm.

Các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng, trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp trong việc bước đầu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, chuẩn bị hồ sơ báo cáo về vị trí việc làm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các văn bản về tiền lương, hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng 7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ một số vấn đề về: nội dung, thẩm quyền cho ý kiến, phê duyệt hoặc ý kiến của các cơ quan có liên quan của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo về biên chế và cải cách tiền lương; đặc biệt là cần có sự phân công ý kiến thẩm tra của các cơ quan có liên quan của các Ủy ban của Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết mô tả công việc, khung năng lực, vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

TG

Tag:

File đính kèm